Skip to main content
European Pediatric Surgical Audit

EPSA

Over de registratie

 • In de EPSA worden zeven aangeboren, zeldzame, anatomische afwijkingen geregistreerd
 • Sinds 2014 zijn er inmiddels bijna 700 patiënten geregistreerd

Meer basiscijfers uit de EPSA

De zes centra voor kinderchirurgie in Nederland zijn betrokken bij de European Pediatric Surgical Audit (EPSA). De Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie (NVKC) kiest hiervoor omdat DICA anoniem registreert en spiegelinformatie oplevert. De EPSA is in 2014 gestart met de kwaliteitsregistratie van de behandeling van vier aandoeningen bij pasgeboren kinderen. Het gaat om de ziekte van Hirschsprung, congenitale hernia diafragmatica, oesofagusatresie en anorectale malformatie. In 2017 is de audit uitgebreid met het registreren van omfalokèle, gastroschisis en galgangatresie.

Betrouwbare kwaliteitsregistratie verbetert patiëntenzorg aanzienlijk. Kinderchirurgische centra kunnen zien of ze het goed doen in vergelijking met anderen en zo nodig maatregelen nemen. Bovendien is de grote hoeveelheid gegevens in de database bruikbaar voor onderzoek naar risicofactoren bij operaties. De EPSA richt zich op het monitoren van klinische indicatoren. Zo nodig worden aan de hand daarvan verbeteringen in de zorg doorgevoerd.


Praktische informatie

De EPSA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


Inclusiecriteria

Alle patiënten die een chirurgische interventie ondergaan ter behandeling van de ziekte van Hirschsprung, congenitale hernia diafragmatica, oesofagus atresie of anorectale malformatie en geopereerd vanaf 1 januari 2014 worden geregistreerd.


Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.


Rapportages MijnDICA

Via mijnDICA krijgen deelnemers aan de EPSA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via middels de basisrapportages en indicatorenrapportage (waarin de extern transparante en interne indicatoren staan). 

Open MijnDICA

Uw gegevens worden wekelijks geüpdatet. Op zondag halen we deze gegevens uit de database en op dinsdag na 12.00 uur zijn de geüpdatet gegevens zichtbaar in de rapportages. U ontvangt hierover geen bericht. Data die op zondag of daarna zijn ingevoerd, worden niet meegenomen in het rapport van die week maar volgen in de eerst opvolgende week. 


Typen rapportages

In MijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de EPSA:

 • Vullingenoverzicht: in dit overzicht ziet u hoeveel records er tot een bepaald moment zijn ingevoerd.
   
 • Basisrapportage: in de basisrapportage vindt u informatie terug over patiëntkarakteristieken, behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.
   
 • Indicatorenrapportage: elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid kwaliteitsindicatoren op. Kwaliteitsindicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Het wetenschappelijk bureau van DICA berekent de scores op de kwaliteitsindicatoren voor elk ziekenhuis op uniforme wijze. Deze indicatoren worden getoond in MijnDICA.
   
 • In Survey vindt u een signaleringslijst: hierop staan de patiënten waarbij er een ongeldige waarde is ingevuld of een waarbij belangrijke waarde ontbreekt.
   
 • Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.Veel gestelde vragen

Op dit moment bestaan er nog geen veel gestelde vragen. 


Aanmelden ziekenhuis of vragen over EPSA

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de EPSA, kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk:
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl