Skip to main content
Dutch Upper GI Cancer Audit

DUCA

Over de registratie

 • In 2017 werden 834 patiënten geopereerd in verband met een slokdarmcarcinoom en 445 patiënten in verband met een maagcarcinoom
 • 35% van de maagcarcinoom patiënten onderging een totale maagresectie.
 • Bij 57% van de slokdarmcarcinoom patiënten is een intrathoracale anastomose aangelegd, in 2016 en 2015 was dit respectievelijk 51% en 43%.
 • De mediane postoperatieve opnameduur was 7 dagen voor patiënten die een operatie ondergingen vanwege een maagcarcinoom en 11 dagen voor patiënten met een slokdarmcarcinoom

Meer basiscijfers uit de DUCA

DUCA staat voor de Dutch Upper GI Cancer Audit. In deze audit worden de resultaten van de chirurgische behandeling van slokdarm- en maagkanker in Nederland geregistreerd. Doel van de registratie is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van zorg en het in gang zetten van verbetertrajecten. De DUCA is opgericht door de Dutch Oesophageal Cancer Group (DOCG) en de Dutch Gastric Cancer Group (DGCG), met mandaat van de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO) en de Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie (NVGIC). Deelnemers krijgen wekelijks hun eigen resultaten teruggekoppeld, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Jaarlijks corrigeren we de individuele resultaten voor verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie zodat 'eerlijke' vergelijkingen mogelijk zijn. Het systeem wijst slokdarm- en maagkankerchirurgen op eventuele verbeterpunten, zodat zij hiermee aan de slag kunnen gaan.


Praktische informatie

De DUCA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


In- en exclusiecriteria

Inclusie

 • Primaire tumoren (slokdarm, slokdarm-maagovergang, maag)
 • Recidief tumoren (slokdarm, slokdarm-maagovergang, maag, anastomose)
 • Profylactische chirurgische resecties (bv. hooggradige dysplasie in Barrett slokdarm, CDH1/E-cadherine mutatiedrager)

Exclusie

 • Niet-epitheliale tumoren (bv. GIST, sarcomen, melanomen)
 • Patiënten bij wie in opzet geen resectie van de tumor gepland was maar alleen bv. een bypass
 • Patiënten bij wie van het begin af aan gekozen is voor een niet-chirurgische behandeling (bv. alleen chemoradiotherapie).


Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.


Rapportages MijnDICA

Via mijnDICA krijgen deelnemers aan de DUCA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via middels de basisrapportages en indicatorenrapportage (waarin de extern transparante en interne indicatoren staan). 

Open MijnDICA

Uw gegevens worden wekelijks geüpdatet. Op zondag halen we deze gegevens uit de database en op dinsdag na 12.00 uur zijn de geüpdatet gegevens zichtbaar in de rapportages. U ontvangt hierover geen bericht. Data die op zondag of daarna zijn ingevoerd, worden niet meegenomen in het rapport van die week maar volgen in de eerst opvolgende week. 


Typen rapportages
In MijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de DUCA:

 • Vullingenoverzicht: in dit overzicht ziet u hoeveel records er tot een bepaald moment zijn ingevoerd.
   
 • Basisrapportage: in de basisrapportage vindt u informatie terug over patiëntkarakteristieken, behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.
   
 • Indicatorenrapportage: elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid kwaliteitsindicatoren op. Kwaliteitsindicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Het wetenschappelijk bureau van DICA berekent de scores op de kwaliteitsindicatoren voor elk ziekenhuis op uniforme wijze. Deze indicatoren worden getoond in MijnDICA.
   
 • Transparantieportaal (TP) rapportage: ten tijde van het TP is er een extra rapportage in MijnDICA te vinden met een selectie van de indicatoren die aangeboden worden voor transparantie voor dat jaar. Wanneer de deadline van het transparantieportaal verstreken is, wordt deze set bevroren en blijft deze beschikbaar voor inzage.
   
 • In Survey vindt u een signaleringslijst: hierop staan de patiënten waarbij er een ongeldige waarde is ingevuld of een waarbij belangrijke waarde ontbreekt.
   
 • Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.
   

Aanmelden ziekenhuis of vragen over DUCA

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de DUCA, kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk:
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl