Skip to main content
DPIA

Veelgestelde vragen

Vraag & Antwoord

 • Moet in 2016 nog maar één consult ingevoerd worden?

  Na bezwaren uit het veld over de registratielast is besloten dat in registratiejaar 2016 nog maar 1 consult per jaar geregistreerd hoeft te worden in plaats van alle consulten. Het eerste consult van het jaar dient te worden ingevoerd. Voor een vervolginstelling geldt dat als de patient uit een ander ziekenhuis wordt doorverwezen ook zij het eerste consult moeten registreren.

 • Worden de specialisten ouderengeneeskunde ook toegevoegd aan de registratie?

  De verschillende disciplines die betrokken zijn bij de behandeling van de ziekte van Parkinson zullen gefaseerd aan de DPIA worden toegevoegd. In de toekomst zal de registratie worden uitgebreid en zal ook de specialist ouderengeneeskunde aan de registratie worden toegevoegd. Op dit moment is nog geen planning te geven wanneer de specialist ouderengeneeskunde zal worden toegevoegd.

 • Mag bij een parkinsonverpleegkundige een consult plaatsvinden en mag hij/zij deze invoeren in de registratie?

  Een parkinsonverpleegkundige mag een consult invoeren in de registratie mits hij/zij beschikt over de noodzakelijke informatie. De neuroloog is en blijft echter eindverantwoordelijk voor het ingevoerde consult.

 • Hoe is de veiligheid van de gegevens gewaarborgd?

  De gegevens uit de DPIA worden verwerkt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hiervoor is een bewerkersovereenkomst vereist en een geheimhoudingsverklaring. De bewerkersovereenkomst is voor de DPIA afgesloten met Medical Research Data Management BV (MRDM). MRDM heeft met alle betrokken ziekenhuizen, paramedische praktijken en hulpverleners overeenkomsten gesloten. Op basis daarvan kunnen gegevens uit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld worden en kan de patiënt in de tijd worden gevolgd. MRDM levert vervolgens aan DICA alleen geanonimiseerde gegevensbestanden.

 • Is de privacy van de patiënten gewaarborgd?

  Ja, de privacy van patiënten is gewaarborgd. Persoonsgegevens worden geëncrypteerd en zijn uitsluitend te decrypten door daartoe geautoriseerde personen. De persoonsgegevens worden altijd versleuteld in de database opgeslagen. MRDM voldoet op dit punt aan strenge normen (NEN7510 en ISO17001) die handelen over informatiebeveiliging in de zorg en laat zich aangaande die normen ook extern toetsen.