Skip to main content
DPARD

Veelgestelde vragen

Vraag & Antwoord

 • Wat houdt DPARD in?

  DPARD staat voor Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes. Dit is een medische kwaliteitsregistratie. Behandelaars kunnen hiermee informatie over de kwaliteit van de diabetesbehandeling in hun instelling vergelijken met die van andere instellingen. DPARD is een plan van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en Diabetesvereniging Nederland (DVN). Hiermee zijn alle organisaties vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de diabeteszorg in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra, waaronder de patiëntenvereniging.

 • Waarom een diabetesregister?

  Het aantal patiënten met diabetes neemt toe. Daarom is het van belang dat geld voor zorg en (hulp)middelen, en tijd van behandelaars, zo goed mogelijk worden ingezet om zo de kwaliteit van de zorg voor elke patiënt te garanderen en te vergroten. Tot deze registratie was er geen landelijke registratie van gegevens van zowel mensen met diabetes type 1 als diabetes type 2 die onder behandeling zijn in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra (tweedelijns gezondheidszorg). Het ontbrak hierdoor aan goede en betrouwbare informatie over bijvoorbeeld aantallen mensen met diabetes, het optreden van complicaties en effecten van de behandeling. In DPARD worden zulke gegevens verzameld. Ook kan dankzij een register sneller onderzocht worden wat nieuwe diabetesmedicatie en hulpmiddelen nu echt opleveren.

 • Wie beheert DPARD?

  DPARD wordt beheerd door DICA. Voorheen werd de registratie beheerd door de stichting BIDON. Meer informatie over Stichting BIDON is te vinden op www.stichtingbidon.nl.

 • Wat levert DPARD op?

  De informatie uit DPARD wordt gebruikt om de deelnemende diabetesbehandelaars een spiegel voor te houden over hun behandelingen. Met de informatie kunnen behandelaars zien hoe zij presteren ten opzichte van de rest van de Nederlandse ziekenhuizen. Ook krijgen ze inzicht in wat de beste behandelmethoden zijn voor hun patiënten. Op deze wijze kan elke specialist leren van de besten in het veld en wordt de diabeteszorg naar een hoger niveau gebracht.

 • Wat wordt er allemaal geregistreerd?

  DPARD gebruikt gegevens over diabetespatiënten die in de tweede lijn (ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra) behandeld worden. Binnen DPARD worden gegevens opgenomen die opgenomen zijn in de zgn. landelijke kernset. Voorbeelden zijn lengte, gewicht, HbA1c, doorbloeding van de voeten.