Skip to main content
DICA

Transparantieportaal Zorg

Elk jaar stellen afgevaardigden uit de zorg samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. In het Transparantieportaal Zorg (TP) zien zorginstellingen hoe zij scoren op deze kwaliteitsindicatoren en kunnen zij aangeven welke andere partijen deze informatie mogen ontvangen.

Laat u uitgebreid informeren over het Transparantieportaal Zorg op de TP-website.

 

Algemeen

Het Transparantieportaal Zorg is een portaal waarmee ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra eenvoudig informatie over de kwaliteit van zorg kunnen delen met partijen buiten het ziekenhuis. Elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. In het Transparantieportaal Zorg zien zorginstellingen hoe zij scoren op de vastgestelde kwaliteits­indicatoren.

De informatie in het Transparantieportaal Zorg komt tot stand uit drie verschillende bronnen:

  1. Er is informatie beschikbaar uit de DICA-kwaliteitsregistraties.
  2. Er is informatie beschikbaar uit de SONCOS- en NVvH-normen.
  3. Er is informatie beschikbaar uit de IGZ-indicatoren.

Het Transparantieportaal Zorg is elk jaar geopend in het voorjaar. Elke module heeft zijn eigen openingsperiode.

Schematische weergave TP2017 (aanklikken voor grotere afbeelding):

Structuurindicatoren

In de structuurindicatorenmodule kunnen zorginstellingen zelf structuurinformatie invoeren om te delen met externe partijen. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst waarin de gecontroleerde normen automatisch berekend worden. Bekijk hier de structuurindicatoren.

Indicatorenrapportage

Indicatorenrapportages geven zorginstellingen inzicht in scores op kwaliteitsindicatoren, inclusief landelijke benchmark en inzicht in de data waarmee de berekeningen tot stand zijn gekomen. Bekijk hier de indicatorenrapportages.

IGJ indicatoren

Jaarlijks stelt IGJ (voorheen IGZ) hun Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen op. Doordat DICA een aantal indicatoren ook met data uit haar kwaliteitsregistraties kan berekenen en om administratieve lasten te verlagen, berekent DICA hiervoor indicatoren die we via MRDM doorleveren aan IGJ. Het betreft niet alle indicatoren die IGJ uitvraagt. Data voor de overige indicatoren van IGJ moeten ziekenhuizen zelf aanleveren.

Bekijk hier de IGJ-indicatoren die DICA berekent.

Autorisatiematrix

In de autorisatiematrix geeft (de gemandateerde van) de Raad van Bestuur aan welke informatie met welke partij mag worden gedeeld. Dit kan per registratie worden opgegeven.

Planning Transparantieportaal 2017

Hieronder treft u de planning van het Transparantieportaal 2017 aan. 

Datum

Actie

Vrijdag 1 december 2017

Beschikbaar komen documentatie met de uitvraag structuurindicatorenmodule SONCOS, ZN en NVvH

Vrijdag 5 januari 2018

- Beschikbaar komen klinische TP indicatorenrapportages DICA-registraties via MijnDICA
- Beschikbaar komen indicatorenrapportages IGZ via MijnDICA
- Opening structuurindicatorenmodule SONCOS, ZN en NVvH

Vrijdag 26 januari 2018

Deadline testbatchleveringen voor DICA-registraties

Donderdag 1 februari 2018

- Opening autorisatiematrix voor DICA-registraties

- Opening autorisatiematrix voor IGZ indicatoren voor doorlevering van de voorlopige indicatoren aan het ZorgInstituut via DHD/OmniQ

Vrijdag 2 februari 2018

Beschikbaar komen PROMS TP indicatorenrapportages DICA-registraties via MijnDICA

Maandag 5 februari 2018

- Start doorlevering geautoriseerde voorlopige indicatoren uit DICA-registraties

- Start doorlevering IGZ indicatoren aan DHD/OmniQ (2x per week op maandag en donderdag)

Vrijdag 23 februari 2018

Deadline productie batchleveringen voor DICA-registraties (inclusief levering via IKNL)

Vrijdag 23 maart 2018

- Deadline gegevensinvoer in DICA-registraties

- Mutatiestop: de dataset wordt bevroren/ invullen of wijzigen van gegevens voor kwaliteitsregistraties is niet meer mogelijk

Donderdag 29 maart 2018 23:59 uur

Deadline invoeren gegevens structuurindicatoren-module SONCOS en NVvH

Vrijdag 30 maart 2018

Opening autorisatiematrix voor DICA-registraties, IGZ indicatoren en structuurindicatorenmodule SONCOS, ZN en NVvH

Maandag 2 april 2018

- Start doorlevering geautoriseerde definitieve indicatoren uit DICA-registraties

- Start doorlevering geautoriseerde definitieve IGZ indicatoren aan DHD/OmniQ

(2x per week op maandag en donderdag)

Donderdag 12 april 2018 23:59 uur

Sluiting autorisatiematrix

Vrijdag 13 april 2018

Gegevens worden geleverd aan alle (overige) ontvangende partijen

MRDM bewerkt data voor verschillende organisaties, naast DICA, waar uw ziekenhuis mogelijk ook mee samenwerkt. Om te voorkomen dat u meerdere brieven met vergelijkbare informatie ontvangt, namelijk van DICA en uw eventuele andere partner met MRDM als databewerker, communiceert MRDM over de doorlevering en autorisatie van data van het Transparantieportaal 2017 naar u.

Verplichte versus vrijwillige indicatoren
Op de jaarlijkse indicatorendagen stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de zogenoemde kwaliteitsindicatoren. De kwaliteitsindicatoren in het Transparantieportaal Zorg staan beschreven in de indicatorendocumenten (ook wel indicatorensets genoemd). Het Zorginstituut Nederland heeft een deel van deze indicatoren wettelijk verplicht gesteld. Dat betekent dat zorginstellingen verplicht informatie over deze indicatoren dienen aan te leveren. Daarnaast bevat een indicatorenset vrijwillige indicatoren. Zorginstellingen zijn niet verplicht informatie hierover te delen met partijen buiten het ziekenhuis. 

Een overzicht van de verplichte en vrijwillige indicatoren per DICA-registratie over het registratiejaar 2017 is te vinden in de indicatorensets onder Documenten.

Vragen?
Kijk voor meer informatie over het Transparantieportaal Zorg op de transparantieportaal website.
Met vragen kunt u terecht bij de DICA-servicedesk. U bereikt de servicedesk per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl of per telefoon: 088 57 000 10.