Skip to main content
Dutch Gynaecological Oncology Audit

DGOA

Over de registratie

 • Registratie van 4 gynaecologische ziektebeelden
 • Start registratie 2014

Meer basiscijfers uit de DGOA


De DGOA staat voor Dutch Gynaecological Oncology Audit. Deze registratie richt zich op de behandeling van vier typen gynaecologische tumoren, te weten het ovarium-, cervix-, corpus uteri- en vulvacarcinoom. Daarnaast heeft deze audit een multidisciplinair karakter, waarbij de focus niet alleen gericht is op de chirurgische behandeling, maar ook op de radio- en chemotherapeutische behandeling. Middels dit multidisciplinaire karakter staat de kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal en streven alle betrokken partijen ernaar inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg die wordt geleverd. Met zogenoemde spiegelinformatie (benchmarking) kunnen zij de behandeling van deze patiënten aantoonbaar verbeteren.

De registratie is officieel in 2014 van start gegaan. Deelnemende centra krijgen hun eigen resultaten afgezet tegen het landelijk gemiddelde, o.a. vertaald in kwaliteitsindicatoren, wekelijks teruggekoppeld in MijnDICA. Zo worden de behandelaars geattendeerd op eventuele verbeterpunten. Deze registratie is geïnitieerd door de landelijke multidisciplinaire werkgroep oncologische gynaecologie (WOG). Behalve inhoudsdeskundigen (gynaecoloog-oncologen, radiotherapeut-oncologen, en internist-oncologen) zijn ook vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging Olijf betrokken. DGOA wordt methodologisch ondersteund door experts van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).


Regelgeving registrerend ziekenhuis

Regel 1:
het opererend ziekenhuis registreert.
Regel 2: indien patiënte zowel in een niet-centrum als centrum-ziekenhuis (bv. aanvullende stadiering) wordt geopereerd, dan registreert het centrumziekenhuis.
Regel 3: indien patiënte geen chirurgie ondergaat als onderdeel van de behandeling, dan registreert de gynaecoloog van het ziekenhuis alwaar de niet-chirurgische behandeling (radio-  e/o chemotherapie) plaatsvindt.
Regel 4: indien een patiënte geen chirurgie ondergaat als onderdeel van de behandeling, en een deel van de systemische therapie (radio e/o chemotherapie) ondergaat zij in het centrumziekenhuis cq aan het centrumziekenhuis gelieerd radiotherapeutisch centrum, dan registreert het centrumziekenhuis.

Om dit te verduidelijken volgen hier 5 voorbeelden:

A.   Patiënt A wordt zowel in een centrum-ziekenhuis als in een niet-centrum-ziekenhuis geopereerd. Nu dient het centrum-ziekenhuis deze patiënt te registreren, zie regel 2.
B.   Patiënt B start met neo-adjuvante therapie in een centrumziekenhuis. Vervolgens wordt deze patiënt in een niet-centrum-ziekenhuis geopereerd. Het niet-centrum-ziekenhuis dient deze patiënt te registreren aangezien dit ziekenhuis voldoet aan regel 1.
C.    Patiënt C wordt geopereerd in een centrum-ziekenhuis en voorts adjuvant behandeld in een niet-centrum-ziekenhuis. Het centrum-ziekenhuis dient deze patiënt te registreren aangezien dit ziekenhuis voldoet aan regel 1.
D.   Patiënt D wordt niet geopereerd en ondergaat alleen systemische therapie in een niet-centrum-ziekenhuis. Nu dient het niet-centrum-ziekenhuis deze patiënt te registreren, zie regel 3.
E.   Patiënt E wordt niet geopereerd en ondergaat chemoradiatie waarbij radiotherapie in het radiotherapeutische centrum en chemotherapie in een niet-centrum-ziekenhuis, dan registreert het centrumziekenhuis, zie regel 4.


Patientfeedback

In aanvulling op het meten van de klinische uitkomsten van zorg, is er toenemende behoefte om het patiëntenperspectief mee te nemen. Het gebruik van deze patiëntmetingen (PROMs en PREMs) dient meerdere doelen, zoals de individuele patiëntenzorg, kwaliteitsevaluatie- en verbetering en wetenschappelijk onderzoek.

Ziekenhuizen meten al regelmatig patiëntmetingen als onderdeel van de individuele patiëntenzorg. Bijvoorbeeld via een patientportal of EPD. DICA kan als aanvulling hierop de resultaten op landelijk niveau benchmarken en terugkoppelen via MijnDICA. Omdat deze informatie verzameld wordt als onderdeel van een aantal bestaande klinische registraties bij dezelfde patiëntengroepen, kan DICA een koppeling maken van klinische en patientfeedback gegevens. Hierdoor ontstaat waardevolle informatie in de rapportages op MijnDICA. Bijvoorbeeld de kwaliteit van leven bij patiënten in verschillende ziektestadia wordt onderzocht en de effectiviteit van verschillende behandelingen wordt vergeleken.

Alle ziekenhuizen in Nederland die deelnemen aan de klinische registratie van de DGOA kunnen deelnemen aan de patientfeedback registratie. Deelname aan de patientfeedback registratie is bij uw DICA abonnement inbegrepen. 

Meer informatie over Patientfeedback vindt u onder Documenten, zoals:

- Uitgebreide algemene informatie
- Meetmomenten
- Vragenlijsten


Praktische informatie:

De DGOA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


In- en exclusiecriteria

Inclusie

 • Alle maligne tumoren van vulva, cervix, corpus uteri en ovarium.
 • Voor het ovarium carcinoom vallen de borderline tumoren ook binnen de inclusie van de DGOA.

Exclusie

 • Er zijn bewust geen specifieke in- en exclusie criteria opgesteld om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van patiënten in alle leeftijdscategorieën en stadia als ook van patiënten bij wie om uiteenlopende redenen wordt afgezien van therapie.


Registreren van gegevens

Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.


Rapportages MijnDICA

Via MijnDICA krijgen deelnemers aan de DGOA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via middels de basisrapportages en indicatorenrapportage (waarin de extern transparante en interne indicatoren staan). 

Open MijnDICA

Uw gegevens worden wekelijks geüpdatet. Op zondag halen we deze gegevens uit de database en op dinsdag na 12.00 uur zijn de geüpdatet gegevens zichtbaar in de rapportages. U ontvangt hierover geen bericht. Data die op zondag of daarna zijn ingevoerd, worden niet meegenomen in het rapport van die week maar volgen in de eerst opvolgende week. 


Typen rapportages

In MijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de DGOA:

 • Vullingenoverzicht: in dit overzicht ziet u hoeveel records er tot een bepaald moment zijn ingevoerd.
   
 • Basisrapportage: in de basisrapportage vindt u informatie terug over patiëntkarakteristieken, behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.
   
 • Indicatorenrapportage: elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid kwaliteitsindicatoren op. Kwaliteitsindicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Het wetenschappelijk bureau van DICA berekent de scores op de kwaliteitsindicatoren voor elk ziekenhuis op uniforme wijze. Deze indicatoren worden getoond in MijnDICA.
   
 • Transparantieportaal (TP) rapportage: ten tijde van het TP is er een extra rapportage in MijnDICA te vinden met een selectie van de indicatoren die aangeboden worden voor transparantie voor dat jaar. Wanneer de deadline van het transparantieportaal verstreken is, wordt deze set bevroren en blijft deze beschikbaar voor inzage.
   
 • In Survey vindt u een signaleringslijst: hierop staan de patiënten waarbij er een ongeldige waarde is ingevuld of een waarbij belangrijke waarde ontbreekt.
   
 • Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.
   

Aanmelden ziekenhuis of vragen over DGOA

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de DGOA, kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk:
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl