Skip to main content
Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit

DGEA

Over de registratie

De Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit (DGEA) is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- en Leverartsen (NVMDL) waarvan een aantal leden de ‘DGEA werkgroep’ vormen. De DGEA-werkgroep heeft als doel inzicht in de kwaliteit van coloscopieën te verkrijgen en verbetertrajecten te stimuleren door spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra. Het uitgangspunt van de werkgroep is daarbij dat de registratielast tot een minimum beperkt moet blijven. In de DGEA wordt een beperkte set internationaal geaccepteerde kwaliteitsindicatoren van alle coloscopieën in Nederland automatisch geregistreerd. In de toekomst worden ook nog andere endoscopische procedures in de registratie opgenomen.

De DGEA maakt een aantal kwaliteitsindicatoren van alle coloscopieën in Nederland inzichtelijk. Deze informatie komt, samen met beperkt aantal klinische gegevens van patiënten, in een centrale database te staan. Voor de reguliere coloscopieën gebeurt dit automatisch via een koppeling van de endoscopieprogramma’s met de database. De aangeleverde informatie blijft echter altijd eigendom van het ziekenhuis. De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd, waarna de informatie gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden, zoals het onderling vergelijken van deze indicatoren tussen ziekenhuizen en het starten van verbetertrajecten. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie.


Praktische informatie

De DGEA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).

De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


In- en exclusiecriteria

Inclusie
Alle patiënten die een coloscopie ondergaan in Nederland, zowel diagnostisch als therapeutisch

 • Alle leeftijden
 • Alle patiënten, onafhankelijk van ASA-classificatie en indicatie (BVO en niet BVO)
 • Ook patiënten die een coloscopie ondergaan op een bewaakte afdeling

Exclusie
Patiënten, bij wie de intentie tot coloscopie bestaat, maar door verschillende redenen er geen coloscopie plaatsvindt.


Rapportages MijnDICA

In MijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de DGEA:

 • Vullingenoverzicht: in dit overzicht ziet u hoeveel records er tot een bepaald moment zijn ingevoerd.
   
 • Basisrapportage: in de basisrapportage vindt u informatie terug over patiëntkarakteristieken, behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde
   
 • In Survey vindt u een signaleringslijst: hierop staan de patiënten waarbij er een ongeldige waarde is ingevuld of een waarbij belangrijke waarde ontbreekt.
   
 • Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.

 

Aanmelden ziekenhuis of vragen over DGEA

Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de DGEA, kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk:
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl