Skip to main content
Dutch Acute Stroke Audit (voorheen: CVAB)

DASA

Per 1 januari 2018 is de naam van de CVAB veranderd in Dutch Acute Stroke Audit (DASA)

  • De deur-tot-naald tijd is de afgelopen drie jaar van 29 naar 25 minuten gedaald
  • De deur-tot-lies tijd is de afgelopen drie jaar van 97 naar 65 minuten gedaald

Meer basiscijfers uit de DASA


Achtergrond en strekking van de naamswijziging naar de DASA
In 2016 heeft de NVN de verantwoordelijkheid voor de CVAB-registratie overgenomen van Kennisnetwerk CVA NL. Daarbij is gekozen om de CVAB meer te richten op de acute beroertezorg gezien de recente ontwikkelingen in dit veld. Vanwege deze verschuiving van focus is er daarom besloten dat per 1 januari 2018 de CVA Benchmark van naam is veranderd naar Dutch Acute Stroke Audit (DASA). 


Over de registratie
DASA staat voor Dutch Acute Stroke Audit. In de DASA worden patiënten geregistreerd die zijn opgenomen met een acuut herseninfarct dan wel hersenbloeding. De registratie valt sinds 2016 onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Door het registreren van patiëntkarakteristieken, behandeling in de acute fase en uitkomsten krijgen ziekenhuizen inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg. Deze informatie wordt wekelijks teruggekoppeld en afgezet tegen de landelijke benchmark. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen zij hun werk aantoonbaar verbeteren.


Praktische informatie
De DASA-handleiding met praktische informatie over de registratie vindt u onder Documenten. Hier treft u ook het aanmeldformulier voor het aanvragen van login gegevens voor Survey (registratiesysteem).
De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn te downloaden via de website van MRDM.


Inclusiecriteria
Alle patiënten met een herseninfarct dan wel hersenbloeding die zich in de acute fase presenteren op de spoedeisende hulp en/of klinisch zijn opgenomen.


Registreren van gegevens
Registreren van gegevens doet u in het registratiesysteem Survey.
Inloggen Survey  
Als u problemen ondervindt met het inloggen in Survey dan kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk.


Rapportages MijnDICA
Via mijnDICA krijgen deelnemers aan de DASA wekelijks een geüpdatete terugkoppeling van hun eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (benchmark informatie). Terugkoppeling vindt plaats via middels de basisrapportages en indicatorenrapportage (waarin de extern transparante en interne indicatoren staan). 

Open MijnDICA

Uw gegevens worden wekelijks geüpdatet. Op zondag halen we deze gegevens uit de database en op dinsdag na 12.00 uur zijn de geüpdatet gegevens zichtbaar in de rapportages. U ontvangt hierover geen bericht. Data die op zondag of daarna zijn ingevoerd, worden niet meegenomen in het rapport van die week maar volgen in de eerst opvolgende week. 


Typen rapportages
In MijnDICA zijn de volgende rapportages beschikbaar voor de DASA:

  • Vullingenoverzicht: in dit overzicht ziet u hoeveel records er tot een bepaald moment zijn ingevoerd.
  • Basisrapportage: in de basisrapportage vindt u informatie terug over patiëntkarakteristieken, behandelingsgegevens en uitkomsten van uw ziekenhuis, gespiegeld aan het landelijke gemiddelde.
  • Indicatorenrapportage: elk jaar stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid kwaliteitsindicatoren op. Kwaliteitsindicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van zorg in een zorginstelling. Het wetenschappelijk bureau van DICA berekent de scores op de kwaliteitsindicatoren voor elk ziekenhuis op uniforme wijze. Deze indicatoren worden getoond in MijnDICA.
  • Transparantieportaal (TP) rapportage: ten tijde van het TP is er een extra rapportage in MijnDICA te vinden met een selectie van de indicatoren die aangeboden worden voor transparantie voor dat jaar. Wanneer de deadline van het transparantieportaal verstreken is, wordt deze set bevroren en blijft deze beschikbaar voor inzage.
  • In Survey vindt u een signaleringslijst: hierop staan de patiënten waarbij er een ongeldige waarde is ingevuld of een waarbij belangrijke waarde ontbreekt.
  • Logboek wijzigingen rapportages MijnDICA: de inhoud van de basis- en indicatorenrapportages zijn onderhevig aan updates en aanpassingen. In dit logboek kunt u per registratie de wijzigingen in de rapportages terugvinden tot en met het vorige kalenderjaar.


Aanmelden ziekenhuis of vragen over DASA
Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de DASA, kunt u contact opnemen met de DICA servicedesk:
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl